Træning i Furesøen

Fast bøje til fridykning i Furesøen

Fridykning i Furesøen

Undervandsitetets fridykkerkurser i FuresøenFuresøen er et af Danmarks allerbedste steder til fridykning. Danmark er ikke velsignet med store dybder tæt på land – og de få steder hvor det er tilfældet (blandt andet Lillebælt og Øresund) er der ofte meget strøm.

Furesøen er på den måde helt unik. Man skal ikke svømme mange hundrede meter før man har 25-30m vand under sig. Sigtbarheden er skiftende, men oftest 3-8m. Selvom vi ikke kan sammenligne Middelhavet, Rødehavet og Caribien med de danske forhold, så udmærker Furesøen sig på andre områder.

Dybde tæt på land

Hidtil har en fridykkersession foregået ved at man har svømmet fra Furesø Marina eller Fandens Mose og så der-ud-af… indtil man synes at nu måtte det være nok. Så slap men reb og bundvægt løs og håbede at der var dybt nok. Det er der som regel, men pga. vind og vejr er det ind imellem sket at man har drevet ind på lavere vand til irritation for fridykkerne.

Nu er det anderledes. I 2010 er der blevet givet tilladelse til at vi kan binde vores fridykkerbøjer fast til de eksisterende “iltbøjer” der markerer 38m hullet og de andre huller (35m og 36m).

Iltbøjer må bruges til at binde fridykkerbøjer på – ikke til at binde både, joller eller andre fartøj fast til. Når man har dykket færdigt, så tager man selvfølgelig tovet med sig.

Nedenfor har jeg kopieret brevet jeg fik af Skovridder Lars Stubkjær,

Morten

Hej Morten

Din ansøgning er ikke blevet glemt, men har været lidt omkring.

Jeg har talt med både Furesø Kommune og Miljøcenter Roskilde, og sidstnævnte har velvilligt stillet deres bøje til jeres rådighed.
Du finder bøjen, som er rød/orange, på koordinaterne UTM33 337799 6187002

Det er naturligvis et vilkår at bøjen ikke flyttes ved jeres brug, at jeres støttetov kun ophænges når I er på søen, at I naturligvis udlægger dykkerflag og øvrige vilkår i henhold til de internationale søvejsregler.

Tilladelsen er gældende for 2010. Efter sæsonen vil jeg gerne at vi evaluerer og derfra vurderer om det kan blive en varig løsning.
Du bedes derfor kontakte mig når I indstiller aktiviteterne og senest ved årets udgang.

Du er velkommen til at kontakte mig hvis der er tvivlsspørgsmål.

Det er Ruth Sthen Hansen fra Miljøcenter Roskilde som er “ejer” af bøjen, og derfor skal du kontakte Ruth hvis du har specifikke ønsker/spørgsmål til bøjen.

 

Med venlig hilsen
Lars Stubkjær Nielsen
skovfoged

 

Læs mere om fridykning