fiskelasso

Med en fiskelasso kan du fange fisk på alle tider af døgnet!

Efter EU forbød undervandsjagt om natten gældende fra 14. August 2019 har mange undervandsjægere ærgret sig over ikke at kunne dyrke deres hobby uden at det faldt sammen med job, familie og børn. 

Flere har derfor udtænkt andre fangstredskaber der kan gå istedet for en harpun på natjagt. Et lovligt redskab, nu hvor harpun er blevet forbudt. Der er eksperimenteret med forskellige fiskenenet, snarer og lassoer.

Alt sammen for at finde en måde at gå på natjagt igen indenfor lovens nye rammer. Den foreløbige bedste løsning for at undervandsjage om natten (nu hvor harpun ikke er tilladt fra solnedgang til solopgang) er en fiskelasso.


Det er nu muligt igen at gå på undervandsjagt om natten – man skal blot skifte fangstredskab!


Se udvalget af fiskelasso mm

Artiklen fortsætter under produkterne


Hvordan fungerer en fiskelasso?

Med en fiskelasso skal man snige sig helt tæt på stillestående fisk og lirke nylonlinen rundt om fisken før man trykker på aftrækkeren og strammer løkken til.

Om natten er de forskellige arter ikke alle lette at fange med en fiskelasso. Aborre, torsk og multer er nogenlunde til at få fanget, mens den langt mere aktive havørred er svær at få “snøret” med mindre man finder en der sover.

Lette fritsvømmende arter at fange med lasso om natten: Torsk, aborre, multe.

Svære fritsvømmende arter at fange om natten med lasso: Havørred, sej og hornfisk.

Alle fladfisk er uegnede til at fange med lasso. En dykkerkniv eller en hurtig hånd vil være at fortrække til fangst af fladfisk. Se videoen fra Danskvand Produktions herunder om hvordan de bruger fiskelassoen. De fanger en torsk.

Alternativer til fiskelassoen?

Hænderne!

Det er faktisk muligt at fange fisk med hænderne, særligt om natten. Fladfisk er et klassisk bytte med hænderne, tunger kræver dog et fast greb og den rette “kebab-teknik”. Men det er også muligt at fange hornfisk og torsk med de bare næver (husk dog dykkerhandsker!).

Dykkerkniven!

Dykkerkniven har man jo med ud uanset af hensyn til sikkerhed, så den har længe været benyttet til at fange fladfisk og andre stillestående fisk. Det er fortsat fuldt lovligt, men en ret dårligt fangstredskab og du har ingen chance for at sikre dig en havørred eller lignende fritsvømmende fisk.

Fiskenettet!

På Bornholm har Henrik Weiss udviklet et fangstnet, der på nogle områder minder om en fiskelasso. Men med et stort og dybt net og en lukkemekanisme. Med fangstnettet kan man med lidt held og snilde få fritsvømmende fisk til at svømme ind i nettet, omvendt er det sværere at få nettet rundt om stillestående fisk.

Genudsætning af eventuelt farvede fisk er 100% en mulighed med Henriks fiskenet hvorimod lassoen skader fisken når løkken strammes.  

Hvor kan man købe fiskelassoer og nat-net?

Foreløbig er der ikke så mange dykkerbutikker og shops der sælger fiskenet og fiskelassoer. Men du kan finde de dykkercentre (der trods alt er igang) her:

Klik på hvert produkt herunder og se hvor de kan købes


Hedder det fiskelasso eller snare?

At sætte snare er forbudt i Danmark ved jagt på landjorden. En snare er også et passivt fangstredskab hvorimod en lasso er mere beskrivende for det aktive redskab en fiskelasso er. Derfor kaldes dette redskab her for en “fiskelasso”.

Søren Ebdrup coinede navnet “fiskelasso“, men indtil da var det mest udbredt at kalde det for en snare. Fremadrettet kan navnet og redskaberne udvikle sig.

Hvem har opfundet den?

Man har fisket med hummerlassoer i USA meget længe, så opfindelsen her er begrænset, men det at benytte elastikker forbundet til en løkke til fangst af fritsvømmende fisk skal Søren Ebdrup have et stort skulderklap for at have fundet på. Tak!

De amerikanske hummerlassoer er dog for spinkle og svage til fritsvømmende fisk.

Efter Sørens originale fiskelasso er kommet ud er andre hurtigt begyndt at videreudvikle konceptet og det bliver forhåbentlig snart ganske normalt at svømme ud og snøre sig nogle fisk med sin lækre fiskelasso.

Baggrunden for harpunforbuddet

Da EU skulle have en ny fiskeriforordning på plads (og de havde travlt da brexit nærmede sig) blev udkast til forordningen sendt rundt til høring.

Status på det tidspunkt var at alle medlemslande med undtagelse af Danmark og Finland havde regionale og lokale forbud mod Undervandsjagt om natten.

Baggrunden for forbuddet i de øvrige medlemslande var for at beskytte sårbare og værdifulde arter (dusky grouper især) der ellers ville blive et let bytte for undervandsjægere der ulovligt solgte deres fangster til bagdøren til restauranter.

Danmark og Finland gav høringssvar tilbage om at de fortsat ønskede at lovgivningen skulle være regional, og resultatet blev faktisk at formuleringen blev pillet ud. Så troede DK faktisk at den hellige grav var velforvaret.

Stor var overraskelsen da parlamentet så stemte for et forslag hvor den oprindelige lovtekst gjaldt. Men da der først var stemt for og alle lovgiverne åndede lettet op (det havde kostet blod sved og tårer at få den på plads) så var der ikke stemning for at åbne for forhandlingerne igen for at 10-20 tusind undervandsjægere i Skandinavien kunne få deres undervandsjagt om natten tilbage.

Det er med grund vakt stor følelse af uretfærdighed når en lov der kraftigt begrænser EU-borgeres hobby gennemføres uden et fagligt grundlag og siden argumenter.

Det uskønne forløb er blandt dækket i Uvpodcast episode 41.

Hvordan er loven så nu?

Almindelige regler som køb af fisketegn, mindstemål, fredninger, fredningszoner og afstandsregler mm. gælder fortsat.

Men det er altså kun natdykning og flaskedykning der har fået ændret reglerne.

Lys om natten og fangst om natten, og fangst med flasker er fortsat tilladt – blot man vælger det rette redskab.

Hvad er forbudt nu?

  • Fange fisk om natten med harpun
  • Fange fisk med harpun døgnet rundt med flaskedykning

Hvad må man godt?

  • Fange fisk med harpun om dagen (fridykning)
  • Fange fisk med lasso og net døgnet rundt (fridyk)
  • Fange fisk med lasso og net (flaskedykning)

Hvem er kunderne til den nye fiskelasso?

  • Undervandsjægere der savner deres natjagt
  • Flaskedykkere der savner at fange fisk på eksempelvis vrag

Konklusion på den nye lov og fremtiden

Undervandsjagt med harpun som vi kender det er blevet forbudt om natten. Undervandsjagt om natten er dog fortsat tilladt på alle arter og med ligeså meget lys man ønsker og med lige så store fangster man ønsker blot det sker med hænderne, dykkerkniv, fiskenet eller fiskelasso.

 

Læs og lyt til mere

Uvpodcast 41

Regler for harpunfiskeri

Guide til køb af harpuner

Undervandsjagt udstyr

Gratis E-bog om køb af uvjagt udstyr

Mere om Sørens fiskelasso

Uv jagt om natten

Foto: Tobias Dinesen