Undervandsitetet.dk er en blog omkring fridykning, undervandsjagt, snorkling og andre vand og undervadndsaktiviteter. Undervandsitetet udgiver bøger, podcasts (uvpodcast.dk), blogindlæg og videoer om nævnte emner.

Undervandsitetet.dk drives af Morten Rosenvold Villadsen som et aktiv under firmaet Undervandsitetet. Du kan kontakte Morten på tlf +45 3048 17 87 (ikke sms) og via mail morten snabela holdvejret.dk

Adresse og kontaktoplysninger.

Toftebakkevej 7b 1.tv,

2500 Valby

Danmark

CVR: 32640206
Kontonummer : 5336 0325658

Cookies og reklamer

Som de allerfleste moderne hjemmesider bruger undervandsitetet cookies. Det er et lovkrav at der bliver informeret omkring brugen og det er blandt andet hvad denne side om privatlivspolitik er til for.

Cookies bruger vi til at forbedre oplevelsen, sådan hjemmesiden “kan huske” for dig, eksempelvis – og du kan fortsætte hvor du slap. Men vi bruger også cookies til at give os informationer om hvordan brugeroplevelsen er for dig der bruger hjemmesiden.

Vi bruger cookies til Google Analytics, Affiliate marketeting. Rundt på siden vil du udover affiliate links også kunne finde annoncer fra Google Adsense og fra Affiliate annoncører.

Du kan altid slette dine cookies i din browser, men når du benytter hjemmesiden kan du ikke på hjemmesiden fravælge at cookies i første omgang havner på din enhed. Eneste mulighed for dette er en adblocker eller en cookieblocker som kan downloades og bruges.

Enkelte anbefalinger af produkter, webshops, online markedspladser og tilbud kan være forbundet med en økonomisk fordel til Undervandsitetet hvis de benyttes.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Undervandsitetets dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Undervandsitetet er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Behandling af personoplysninger for besøgende på hjemmesiden

Vi behandler følgende personoplysninger:

Kundedata, navn, email, facebookprofiler, besøgshistorik (ikke personificeret), købshistorik.

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke

Formålene:

Afholdelse af kurser og events
Brug af situationsbilleder taget til arrangementer, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i op til 5 efter kalenderåret for dit køb og eller din tilmelding til nyhedsbrev mm..
Vi opbevarer dog oplysninger til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Undervandsitetet deler enkelte person, kontakt og besøgsoplysninger med:

Facebook, Mailchimp, Gmail, Google Analytics, Dropbox, Google Sheets, HelloBar, Inspectlet, Thrivethemes, Partner-ads, Tradedoubler og CrazyEgg.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores webside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.